Engelli Üniversite Öğrencileri Ulusal Çalıştayı Mersin’de gerçekleştirildi

ENGELLİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SAVUNUCULUK VE KATILIMCILIK BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ ULUSAL ÇALIŞTAYI 18- 20 ŞUBAT 2022 TARİHİNDE MERSİN’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Engelliler Konfederasyonu’nun öncülüğünde ve Yaşam Boyu Eğitim Derneği’nin ortak olduğu Avrupa Birliği’nin Finanse ettiği “Engelli Üniversite Öğrencilerinin Savunuculuk ve Katılımcılık Becerilerinin Geliştirilmesi” projesinin 3 gün süren çalıştayı Mersin’ Noax Hotel’de yapıldı.

Türkiye genelinden yaklaşık 200 öğrencinin katıldığı çalıştay sabah saat 10:30’da Şenay Keçeci’nin sunumuyla start aldı. Engelli Üniversite Öğrencilerinin Savunuculuk ve Katılımcılık Becerilerinin Geliştirilmesi Projesi’nin açılış kanouşmasını Engelllier Konfederasyonu Başkanı Fermani Kurtel’in yaptığı çalıştayda Mersin Tabip Odası Başkanı Hülya Atilla, Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Engelli Hizmetleri Daire Başkanı Prof. Dr. Adnan Mazmanoğlu, Toros Üniversitesi Rektör Yardımcısı Abdullah Özyiğit, Yenişehir Belediye Başkan Vekili yaptı.

Engelli Üniversite Öğrencilerinin Savunuculuk ve Katılım Becerilerinin Geliştirilmesi Projesinin Tanıtımı Mustafa Özsaygı, Proje Koordinatörü Mustafa Özsaygı’nın yaptığı projenin detayları şöyle:

Projenin Hedefleri

1- STK’ların politikaya daha fazla katılım ile canlı bir sivil toplum gelişimi ve engelli insanların karar verme süreçlerinin desteklenmesi.

2- Engelli üniversite öğrencilerinin karar verme süreçlerine ve savunuculuk becerilerine katılımını artırmak.

3- Ulusal ve Avrupa düzeyinde engelli üniversite öğrencilerinin işbirliğini daha da geliştirmek.

4- Engelli üniversite öğrencilerinin okullarda günlük yaşam mücadeleleri konusunda, engelli olmayan öğrenciler arasında farkındalığı artırmak.

Engelsiz Üniversite Öğrenci Ağı (DUS-NET)

Yeni bir ağ kurmak ve sinerjileri oluşturmak için uluslar arası ağlarla ilişkiler geliştirmek ve DUŞ- NET’in iç yönetimi,temsil edilebilirliği, finansal sürdürebilirliği, stratejik planlaması ayrıca,engelli Üniversite Öğrencilerinin sadece engellilerin kurduğu örgütler DPO’lara ve STK’lara katılım ve karar alma süreçlerine katılımının farkındalığını artırmayı ve STK’ların ağları ve platformları ile yerel veya ulusal düzeylerde kamu kurumları arasında kamu faaliyetleri, savunuculuk ve karar alma süreçlerine katılımın izlenmesi için stratejik işbirliğini teşvik etmeyi amaçlıyoruz.

DUS-NET

DUS-NET’in yürüttüğü faaliyetler sayesinde (engelli olan ve engelli olmayanlar da dahil olmak üzere) öğrenciler , üniversitedeki engelli problemleri hakkında farkındalık yaratılacak. Engelli ve engelli olmayan üniversite öğrencilerinin savunuculuk ve katılım kapasiteleri yapılacak etkinlikler yoluyla geliştirilecektir. Engelli olmayan gençler daha duyarlı hale gelirken,engellilerin de haklarını savunabilecekler.

Projede öngörülen çalıştaylar, paneller, konferanslar, yarışmalar ve eğitimlerle;

1-Engelli öğrencilerin kendini savunma becerileri geliştirilecektir.

2-Engelli öğrencilerin farkındalığını arttırma hakkı artırılacaktır.

3-Tüm öğrenciler için “Herkes için üniversite” anlayışı geliştirilecektir.

4-Engelli öğrenciler iç daha katılımcı bir yaklaşım geliştirilecektir. Yukarıda sıralanan hedefler daha demokratik, katılımcı ve eşit bir toplumun oluşmasına katkıda bulunacaktır.

Hedef Gruplar

} Engelliler Konfederasyonu’nun üye federasyonları ve dernekleri,

} Yaşam Boyu Eğitim Derneği üyeleri,

} 200 Engelli Üniversite öğrencisi ve 200 engelsiz üniversite öğrencisi,

} Engelli insanların haklarını desteklemek için çalışan 20 STK ve DPO,

} 10 engelli üniversite merkezi,

} 10 üniversite öğrenci kulübü,

} 10 medya kuruluşu ve ajanslar.

Nihai Yararlanıcılar

} Türkiye’deki engelli ve engelli olmayan tüm üniversite öğrencileri,

} Engelli haklarını desteklemek için çalışan STK’lar, DPO’lar,

} Üniversitenin engelli bölümleri, öğrenci kulüpleri, medya kuruluşları, engelli yakınları, dernek ve eğitim ile ilgili vakıflar, ilgili bakanlıklar, belediye yetkilileri ve valilikler.

Katılımcı Süreç

} Bu projenin uygulanması ile,engelli üniversite öğrencilerinin katkısı ve katılımı hızlanacaktır.

} Projemiz, anket ve analiz sonucunda seçilen 200 engelli üniversite öğrencisi ile gerçekleştirilecektir.

} Katılımcılar 3 ay boyunca kişisel gelişim eğitimleri alacak ve her bir politikacının sahip olması gereken becerileri geliştireceklerdir.

} Cinsiyet eşitliği ilkesi katılımcıların seçimi için bir kriter olacaktır.

} Engelli üniversite öğrencilerinin STK’lara ve karar verme süreçlerine katılmaları konusunda farkındalık artacaktır.

} Engelli Üniversite öğrencileri karar alma süreçlerine aktif olarak katılma istekleri artacaktır.

Sonuç ve Göstergeler

} Engelli Üniversite Öğrenci Ağı “ DUS-NET” ile engellilik ve gençlik alanlarıyla ilgili Avrupa Ağları ile yakın işbirliği, ayrımcılığa karşı mücadele ve savunuculuk becerileri gelişecektir. Engelli öğrencilere sahip üniversitelerin dijital araçları geliştirilir ve engelli üniversite öğrencilerinin dijital okur yazarlığı gelişecektir.

1- Engelli üniversite öğrencilerinin karar alma süreçlerine ve savunuculuk becerilerine katılımları artacaktır.

2- Seçilmiş 5 şehirde 50 engelli üniversite öğrencisi İl Engelli Meclislerine üye olmak isteyecektir.

3- Seçilmiş 5 şehirde 80 engelli üniversite öğrencisi engellilere hizmet amaçlı kurulmuş DPO’larfa gönüllü olarak çalışmak isteyeceklerdir.

4-Engelli üniversite öğrencilerinin ulusal ve Avrupa düzeyinde işbirlii daha da güçlenecektir.

5- 60 engelli üniversite öğrencisi DUS-NET’e üye olacaktır.

6- 20 STK & DPO DUS-NET’e üye olacaktır.

7- 10 üniversite (Öğrenci Kulüpleri ve Üniversite birimleri dahil) DUS-NET’e üye olacaktır.

8-Engelli üniversite öğrencilerinin günlük yaşam mücadelesi hakkında farkındalık artacaktır.

9- 200 üniversite öğrencisinin engelli hakları konusunda farkındalığı artacaktır.

10- 50 engelli üniversite öğrencisi STK’larda ve üniversite kulüplerinde daha aktif hale gelecektir.

İzleme Değerlendirme ve Denetim Faaliyetleri

Engelliler Konfederasyonu İzleme Değerlendirme ve Denetim Faaliyetlerinden sorumludur.

İZLEME EKİBİ: İzleme ekibi 3 kişiden oluşmuştur.İzleme ekibinin iki üyesi Engelliler Konfederasyonundan, bir tanesi Yaşam Boyu Eğitim Derneği tarafından seçilerek oluşmuştur.

Proje İzleme Ekibi

6 ayda bir toplanarak izleme ve değerlendirme yapmaktadır. İzleme ekibi proje koordinatöründen istediği belgeleri alarak gerçekleştirilen faaliyetleri ve elde edilen iyileştirmeleri inceleyerek değerlendirmesini yapar, ayların faaliyetlerini de gözden geçirerek 6 ayda bir izleme raporu hazırlar.

Proje Yönlendirme Komitesi

} Yönlendirme komitesi, projenin stratejik düzeyde danışmanlık yapısını oluşturmaktadır. Proje Yönetim Ekibine uygulama ile ilgili konularda öneriler sunmak ve uygulamadaki faaliyetlerdeki gecikmeler, hedeflerden sapmalar gibi beklenmedik bir sorun için faaliyetler/planlar sunmaktan sorumludur.

Proje Yönlendirme Komitesi

Projenin ilerleyişini tartışmak üzere Proje koordinatörü, Proje asistanları, EK ve YBED temsilcilerinin katılımıyla yılda iki kez Proje Yönetim Toplantısı düzenlemektedir. Yılda iki kez toplanarak iş paketleri arasındaki girdi ve çıktı bilgilerinin akışını,iş bölümünü,iş yükünü ve başarıları gözden geçirir. Proje koordinatörü ve asistanı 6 aylık faaliyetler ve projenin mali durumu bir rapor hazırlayacaktır. Raporlar yönetim kuruluna sunulacak,toplantı tutanakları tüm EK ve YBED üyeleri ile paylaşılır.

Engelli Üniversite Öğrencileri İle Yürütülecek Faaliyetler

Engelli üniversite öğrencilerinin üniversitelerde erişim ve katılım problemleri üzerine ilk çalıştay, 5 şehirde 10 üniversiteden seçilecek 80 öğrenci ile Ankara ‘da yapılacaktır. Engelli olmayan öğrencilerle birlikte yürütülecek bu çalıştay engelli üniversite öğrencilerinin günlük yaşam mücadeleleri konusunda farkındalığın artırılması olacaktır.

3 gün sürecek bu çalıştaya katılacak 80 öğrencinin 32 si etkinliğe Ankara dışından katılacak, Ankara’dan katılacak 32 öğrencimin 16 sı engelli olacak diğerleri engelsiz öğrencilerden olacaktır. Ankara’ya geliş-dönüş için birer gün ve 3 gün de çalıştay yapılacaktır.

Engelliler İçin Üniversite Hayatı

4 Alanda Yarışma Düzenlenmiştir.

1. Kısa film Yarışması

2. Afiş ve Slogan Yarışması,

3. Makale Yarışması

4. Fotoğraf yarışması yapılacak,

Seçimlerde

1. gelene 600 Avro,

2. gelene 500 Avro,

3. gelene 400 Avro ödül verilecektir.

Yarışmamıza 15 Şubat 2022 tarihine kadar eser kabul edilmiştir. Değerlendirme aşamasındayız.

İkinci Çalıştay: Mersin Çalıştayı

İkinci çalıştay Eskişehir’ de yapılacaktır.

Çalıştay kapsamında;

1 Konferans,1

Kanel, ve 1 Dünya Cafe uygulanacaktır.

80 Katılımcıya Üniversiteli Engelli Gençler için Yaşam Konferansı.

80 katılımıcıyla Engelli Hakları Paneli yapılacaktır.

Panele 5 konuşmacı davet edilecektir. 2 konuşmacı akademisyen,1 engelli olmayan üniversite öğrencisi,1 engelli üniversite öğrencisi,ve 1 engelli STK temsilcisi konuşturulacaktır. 80 Üniversite öğrencisine ayrımcılığa karşı dünya kahve gerçekleştirilecektir.

İlerleme ve Güçlendirme Eğitimi (SAV-GÜÇ)

Mersin’de 80 katılımcı ile üç günlük İlerleme ve Güçlendirme Eğitimi (SAV-GÜÇ) düzenlenecektir. Bu toplantılarda Engelli Hakları, Eğitim Teknikleri, Savunuculuk, Sivil Toplum, Demokrasi, Organizasyon, Cinsiyet eşitliği, İzleme, Değerlendirme, Dökümantasyon ve raporlama eğitimleri verilecektir.
ESKİŞEHİR’DE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ PLANLANMAKTADIR.

AB Ülesine Çalışma Ziyareti

Almanya’daki uygulamaları belirlemek için 8 kişinin katılımıyla 5 günlük bir çalışma ziyareti gerçekleştirilecektir.

8 kişinin 4’ü proje ortak kuruluş temsilcilerinden, 4 tanesi de DUS-NET’in temsilcisi olacaktır. Almanya’daki engelli üniversite öğrencilerine sunulan hizmetleri ve engellilik alanında çalışan STK’lar ziyaret edilecektir.

Almanya’yı seçmemizin amacı Almanya engelli üniversite öğrencilerine iyi fırsatlar sunuyor. Yasaya göre Alman üniversiteleri her engelli üniversite öğrencisinin sorununu çözmekle yükümlüdür.

Gençlik Forumu

85 kişilik 3 günlük gençlik forumu düzenlenecektir. Bu gençlik forumunun amacı, dünyanın her yerinden engelli üniversite öğrencilerinin günlük mücadelelerini paylaşmak, ve AB ağları ile engellilik ve gençlik alanında yakın ilişkiler geliştirmek olacaktır.

Gençlik Forumunda aşağıdaki konular ele alınacaktır:

Bağımsız yaşam, Cinsiyet eşitliği stratejisinde engelli kadın ve kızların kaynaştırılması perspektifi, politikalar ve programlar ve engellilik stratejisinde cinsiyet eşitliği,

Türkiye ve AB arasında uluslar arası bir işbirliği inşa etmek, ULUSLARASI KATILIMLI OLACAKTIR. Uluslar arası engellilik hareketi içerisinde BM yapıları ve AB politika girişimlerine doğru DUS-NET’in uluslar arası işbirliği içindeki rolünü netleştirmek. Olası uluslar arası işbirliği projelerinde DUŞ-NET çalışmaları yürütülecektir. Ayrıca, bilinçlendirme, yaygınlaştırma planı çalışmalarımız olacaktır.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir